Sønderjysk ordliste

 • Atengaf – Lem i bygning
 • Awten – Aften
 • A jasket – Træt eller udkørt
 • Aggevaes – Bøvl / Besvær
 • Aldereret – Forvirret / Urolig

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er blomst151.gif
En blome dæ springe ue

 • Bjael – Råb
 • Båtte – Skrubbe ( fisk )
 • Bae – Undre sig over
 • Børin – Bære i favnen
 • Bælle – Skind/hud
 • Bæggenør – Småkager
 • Bom – Bolche
 • Bomtulle – Bolchedåse
 • Blomme – Blomster
 • Bleent` – Blyant
 • Brystnål – Broche
 • Bajs – Lille barn
 • Brokduels – Skrædderduels/mad ret
 • Blase – Vable/blære


Kødædende plante
 • Dave -Morgenmad
 • Dåge -Tåget
 • Dørens – Stue
 • Duels -Sovs
 • Drevle -Drypper/Spilder
 • Dørel -Æggeblomme
 • Dose -Svimmel/Rundtosset
 • Dvalle -Kvalmende sød

Biene Maja
 • E´keje -Heller ikke
 • Effens -Kun lige/lige ved
 • Ejsen – Heller ikke

Fuglebad

 • Falle -Næsten
 • Fik -Lomme
 • For si -Skæv/hænger for neden
 • Frankel -Forstue
 • Føjle -Gulvskrubber
 • Fut mjalk -Skummet mælk
 • Føje sæ -Fjerner sig
 • Fjale -Skabagtig
 • Fjal -Bræt
 • Fikdug -Lommetørklæde
 • Fissemand -Fugleskræmsel
 • Fnis – Overstadig pige grineri
 • Fordrejn -Forkælet
 • Fumbe -En kage der ikke er tør
 • Fjering -Kvart/Kvarter
 • Fiskebens liem -Stiv kost
 • Fussel -Fnug/støv
kastanje
 • Gaf -hul
 • Gelleve – Misfoster/Skravl
 • Grom – God
 • Grande – Klog
 • Gjaf – Gø
 • Grae´n – en snule/Lidt
 • Ligot Grov – Det er fantastisk
 • Glant – Dejlig
 • Gaffeltøj – Bestik
 • Grysk – Grim
 • Grimse – Snavset/ Beskidt
 • Grasser´Hujer/Laver balade
 • Grådunte – Uklar farve/Uigennemsigtig
 • Gesvint – Hurtig/ Atletisk
 • Gradde – Beskidt/ Nusset
 • Gjøst – Gæret

En kjælle mus

 • Hansbær – Ribs
 • Hoes – Strømpe
 • Hum dæ – Gå væk
 • Hunsel – Jage med
 • Huel- Jage afsted
 • Herber mæ – Smide med
 • Hefle – Arbejder hårdt med
 • Halme – Ussel
 • Helawten – Fyraften
 • Høker – Købmand
 • Hove et æt – Bliver bekymret
 • Høg dæ – Flyt dig
Vild gulleroe

 • Istebåen – Medister
 • I lov – Medens
 • Iling – Byge
Kesbæ

 • Joven – Netop
 • Jever – Hurtig
 • Jel – Øm
 • Jegt – Gigt/ Ømhed
 • Jamsk – Træt/Sløj
 • Jens – Enig
 • jenn – Alene
 • Jaske – Lurvet/Slidt

Gjavpak
 • Kalgo – Have
 • Kåe – Trillebør
 • Kleejes – Kradse
 • Knap aude – Omlidt/Straks
 • Klyter – Arbejder
 • Klump – Melboller
 • Keel – Brønd
 • Kyt – Kaste
 • Køks – Kogekone/Lavemad
 • Klæe – Tøj
 • Kvaest – Smadret/Mase
 • Klyt´- Juks
 • Kåér – Til forskel
 • Knipser – Kontakt/Fjernbetjening
 • Kye´s – Forskrække
 • Klomme – Klodsmajor
 • Kokkemand – Hane
 • Knyste – Hoster
 • Klyen´-Tørv/Brændsel
 • Knusker – Flæskesvær
 • Kale – Opblæst
 • Knibbe – Tøjklemme
 • Kjase – Klæg/Klistret
 • Kink knyst – Kihoste
 • Knævver – Snakker meget
 • Kjave – Kæbe
 • Kjelle – Overstadig / Kærlig
 • Kærre – Bekymrer sig om
Ældre gymnastik

 • Læe – Stige
 • Liem – Kost
 • Løgel – Nøgle
 • Lergen – Tallerken
 • Læer – Tom
 • Løsk – Søge efter / udvælge
 • Lee´n Lettede
 • Lenn – Løsne
 • Løbbels – Marmorkugle
 • Lenne – Smidig
 • Lov – Da
 • Læst – Hear råd til
 • Li-got – Alligevel
 • Låésk – Løbsk
 • Låge – Luffer
 • Lasttræ – Et stykke træ man lægger over et hølæs
Blomme
 • Mandel – Frakke
 • Mogse af – Nedkørt / træt
 • Molør – Skade / Dumt uheld
 • Magej – Håndelag
 • Muske – Små regner
 • Muddes – Kys
 • Mule – Muggen
 • Mærser – Grimasse / Trækninger
 • Møs – Mus
 • Moelwrambel – Muldvarp
 • Merelaw – Middagspause
 • Mussenør – Peberkager
 • Møds – Hue
Skorrehat
 • Naer – Aftensmad
 • Nøjle – Slap billigt fra / Lempeligt
 • Nabtung – Tang til at hive søm ud med
 • Narworn – indbilsk
Klokkeblomst
 • Pekkel a – Stik af / Gå nu
 • Pissel – Den fine stue
 • Pregle – Strikke / Når fingrene snurrer
 • Pegge å´- Banker på
 • Polt – Forbinding
 • Pjag – Klud / Las
 • Perret – Røret ved
 • Pusser – Hjemmesko / Sutsko
 • Purle – Uredt / Morgenhår
 • Peg´ – Olie / Tjære
 • Pjolt – Pjatrøv
 • Pold – Forhøjning
 • Peg å – Banker på
 • Påkke – Skoldkopper
 • Pluerbovs – Kniggers
 • Pregelstekke – Strikkepinde

En appelsin
 • Reg – Stakit
 • Rov-gal – Helt galt
 • Rofe – Råber
 • Reshøtte – Rejsegilde

Svagtseende mand
 • Soe – Grisens hud / Svær
 • Sinne – Langsom
 • Støp – Bagge/Satle – Iriterende
 • Skrave – Side brædder
 • Stint – Bygkorn / Betændelse
 • Sat – Mæt
 • Stømmel – Lille stump
 • Selle – Dårlig
 • Skorrehat – Svamp
 • Segle / Slaver – Savler
 • Saje – Græstørv
 • Støvde – Falder / Vælter
 • Stuen – En time
 • Stræk – Snor
 • Stømpling – Strømpe uden fod / Strømpeskaft
 • Sinne – Rosiner
 • Slue´r – Sjusket
 • Skæg sæ – Opføre sig
 • Stjamp – Pjatrøv
 • Støje – Læner sig op af
 • Skæg a – Sender
 • Snel jen – Sjov en / God en
 • Snelken – Et lille stykke
 • Strøv – Skynde sig
 • Sanse – Reparere
 • Sprylle – Sprede / Sprutte
 • Sprae – Skrabe som feks en høne
 • Støt sæ – Slået sig
 • Skranne – Grine højt
 • Svil Svimmel / Vild
 • Stjaf – Dum skid / Skabagtig
 • Skegle – Medgørlig
 • Skræme – Skrige
 • Skase´ – Vej / Gade
 • Snute – Næsvis / Fræk
 • Spåse – Mærkværdigt / underligt
 • Syssel – Gøre rent
 • Skarnworn – Ondskabsfuld
 • Sorre – Plante der gror ved vadehavet og kan spises

Glade Sønderjyske kvinder

 • Tael – Kalde
 • Tulle – Dåse
 • Trynde – Udvide sig
 • Tusk – Bytte sig til
 • Tolle – Godmodig / Rolig
 • Tøt – Syntes / Mente
 • Tøs – Synes
 • Telle – Skære / Snitte
 • Tyndsprae – Diare
 • Trien – Træde
 • Troldblomme – Mælkebøtte
 • Tuke – Tøffe afsted
 • tusle – Lidt uklar
 • Talle – Oksefedt
Slarrevorn kvind

 • Vyste – Falde
 • Vante – Mangler
 • Vaee´- Gemmer
 • Vinne – Hvornår
 • Vræl – Skriger
 • Vrævl – Redeplads
 • Vae´r – Opdage / Opmærksomhed
 • Vregle – Vippe på En stol feks.
Sønderjysk budybuilder

 • Unnen – varm middagsmad
 • Ujens – Uenig
 • Udry – Slår ikke til / Bruger meget
To musse

 • Æ hove et æt – Jeg tror ikke det går godt
 • Æ`keje – Heller ikke
En bog tæ å løs i

 • Øvekjyl – Overfrakke
 • Øfe – Råbe
 • Øje – Ødelægger

 • Åljen – Helt alene